20% popusta na kupovinu iznad 200 € | Kod: MINUS20 →
5 € za vasRegistracijaPrijavaKošaricaMenu

Zaštita osobnih podataka

1.   Podaci o društvu Bonami

1.1. Ova pravila obrade osobnih podataka društva BONAMI.CZ, a.s., ID društva: 242 30 111, sa sjedištem u Pragu 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, poštanski broj 118 00, upisanog u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu pod br. B 18575 („BONAMI“) utvrđuju načela obrade osobnih podataka posjetitelja web stranice www.bonami.cz i aplikacija („Web stranica/aplikacije“), posebno njegovih registriranih korisnika („Korisnik”) i kupaca društva BONAMI koji izvrše Narudžbu putem web stranice („Kupac“).

1.2. BONAMI djeluje kao voditelj obrade prilikom obrade osobnih podataka i određuje svrhu i sredstva koja će se koristiti za obradu osobnih podataka.

1.3. BONAMI je imenovao Ing. Daniel Kmocha, poverenec@bonami.cz, +420 232 005 040 kao službenika za zaštitu podataka.

2.   Koje podatke obrađujemo?

2.1. Podatke koje pružaju Kupci. U društvu BONAMI obrađujemo osobne podatke Korisnika i Kupaca. Prvenstveno obrađujemo osobne podatke koje nam dostavljate prilikom registracije na BONAMI ili kada izvršite narudžbu.

2.2. Takvi podaci uključuju, posebno, adresu e-pošte, a kod Kupaca i ime i prezime, adresu, telefonski broj, podatke o plaćanju, prijavi i identifikaciji, podatke o naručenoj robi ili uslugama, ugovoru i ispunjenju ugovora. Ako želite, možete navesti i druge detalje, na primjer adresu poslodavca ili datum rođenja ili napomenu o željenom vremenu isporuke.

2.3. Detalji s Facebooka. Ako prilikom registracije koristite stranicu društvene mreže Facebook, omogućit ćete društvu BONAMI pristup svom javnom profilu, datumu rođenja, podacima o trenutnom mjestu prebivališta i adresi e-pošte. Vaš javni profil na Facebooku također uključuje Vaše ime i prezime, sliku profila, dobnu kategoriju, podatke o spolu i ostale javne podatke, ovisno o Vašim postavkama.

2.4. Pojedinosti dobivene pomoću kolačića. Kako bi poboljšali usmjerenost naših reklamnih kampanja i naših proizvoda i usluga, BONAMI koristi informacije o robi koju kupuju naši Kupci. Ako ste dopustili da se kolačići pohranjuju u Vašem pregledniku i slažete se s njihovom upotrebom, BONAMI dobiva detalje o Vašim posjetima web stranicama, o pregledanim proizvodima i ostalim aktivnostima na Web stranici.

2.5. BONAMI ne prikuplja niti na bilo koji drugi način obrađuje bilo kakve osjetljive osobne podatke, uključujući, na primjer, detalje o Vašem zdravlju, vjerskom uvjerenju itd.

3.   U koje svrhe obrađujemo osobne podatke?

3.1. Da bismo obradili Vašu narudžbu, tj. da bismo ispunili ugovor između društva BONAMI i Kupca, koristimo Vaše ime i prezime i podatke za kontakt. U ovom slučaju, obrada podataka uključuje sve aktivnosti od bilježenja narudžbe, obrade narudžbe, uključujući plaćanje i isporuku kupljene robe. U tom se slučaju obrada provodi u svrhu potrebe za izvršenjem ugovora ili potrebe za poštivanjem zakonskih obveza. Ako ne navedete podatke, BONAMI ne može obraditi Vašu narudžbu.

3.2. Kako bi društvo BONAMI ponudilo Kupcima svoje proizvode u obliku komercijalne komunikacije, BONAMI za slanje tekstualnih poruka koristi, posebno, e-adresu i povremeno telefonski broj. U ovom slučaju, šaljemo komercijalnu komunikaciju o proizvodima povezanim s robom koju ste već kupili u BONAMI. Obradu provodimo u svrhu provođenja legitimnih interesa društva BONAMI u obliku ograničenog izravnog marketinga. Stoga BONAMI ne traži Vaš pristanak za slanje ove komercijalne komunikacije, ali Vam omogućuje da se u bilo kojem trenutku odjavite od primanja novih vijesti ili da uložite prigovor protiv takve obrade. Komercijalnu komunikaciju možemo uputiti Kupcima koji se registriraju nakon što ova pravila stupe na snagu, kao dio postupka naručivanja na BONAMI, na temelju Vašeg pristanka za primanje komercijalnih komunikacija koji je u potpunosti dobrovoljan, dok nedavanje takvog pristanka neće utjecati na izvršenje Vaše narudžbe. Suglasnost za primanje komercijalne komunikacije društva BONAMI dajete prilikom registracije na BONAMI ili kasnije u postavkama Vašeg korisničkog računa. Napominjemo da se samo osobe starije od 15 godina mogu registrirati na BONAMI. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku klikom na odgovarajuću poveznicu koja se nalazi u svakoj komercijalnoj komunikaciji ili u postavkama korisničkog računa. Ako povučete svoj pristanak, nećemo nastaviti koristiti Vaše podatke za slanje komercijalnih komunikacija, čak ni na temelju provedbe gore navedenih legitimnih interesa društva BONAMI.

3.3. Da bi ponudili naše proizvode i promovirali BONAMI sredstvima komercijalne komunikacije poslane Korisnicima, BONAMI posebno koristi adresu e-pošte. U ovom slučaju, obrada se provodi samo na temelju Vašeg pristanka na obradu osobnih podataka i slanje komercijalne komunikacije koji je u potpunosti dobrovoljan i, čak i ako ne date svoj pristanak, možete i dalje koristiti našu Web stranicu/Aplikaciju u punoj mjeri. Svoj pristanak dajete koristeći obrazac za pretplatu na BONAMI. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku klikom na odgovarajuću poveznicu koja se nalazi u svakoj komercijalnoj komunikaciji.

3.4. Kako bismo postupak naručivanja u BONAMI učinili lakšim i bržim, koristimo Vaše podatke koje ste unijeli kao dio registracije na BONAMI u svom korisničkom profilu ili za prethodnu narudžbu. Ti se podaci koriste za pojednostavljivanje budućih kupnji ispunjavanjem obrasca za narudžbu unaprijed. U ovom slučaju obrađujemo Vaše osobne podatke, podatke o prijavi, adresi te podatke za identifikaciju i kontakt u svrhu potrebe za ispunjenjem ugovora ili potrebe za provođenjem mjera koje se primjenjuju prije izvršenja ugovora u sklopu održavanja Vašeg korisničkog računa. Potpuno je dobrovoljno hoćete li ove osobne podatke navesti u svom korisničkom profilu kako biste unaprijed ispunili obrazac za narudžbu, te isto neće utjecati na ispunjavanje Vaše narudžbe. Podatke u svom korisničkom profilu ili svojoj registraciji možete izbrisati ili izmijeniti, vidjeti točku 4. ovog dokumenta.

3.5. Kako bismo poslali informacije o dostupnosti BONAMI robe na zalihama koja trenutno nije dostupna, koristimo Vaše osobne podatke koje ste naveli prilikom popunjavanja obrasca pod nazivom „Nadgledani proizvodi“ kako bi Vas obavijestili o činjenici ponovne dostupnosti robe na zalihama. U ovom slučaju, Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu Vašeg pristanka za obradu kako bismo poslali podatke o dostupnosti robe na zalihi; privola je u potpunosti dobrovoljna i može se povući u bilo kojem trenutku klikom na gumb "Odustani" na pojedinostima o proizvodu, u Vašem korisničkom profilu i/ili na pomoc@bonami.hr ili korištenjem drugih podataka za kontakt naznačenih u ovom dokumentu.

3.6. Kako bi ispunio zakonske obveze koje se odnose na dopuštanje i rješavanje prigovora u vezi s robom ili uslugama društva BONAMI, BONAMI koristi podatke navedene u obrascu za prigovore. U ovom slučaju obrada se provodi u svrhu ispunjenja zakonske obveze. Ako smatrate da roba koju ste kupili pokazuje nedostatke, Vaše osobne podatke možete naznačiti u obrascu za prigovor/popratnom pismu poslanog poštom ili drugom dostavom ili popunjavanjem istog na bilo kojem od šaltera BONAMI. U tom slučaju obrađujemo Vaše identifikacijske podatke, kontakt, detalje o adresi, kao i podatke o naručenoj robi ili uslugama, o ugovoru i o ispunjenju ugovora od obje strane. Na temelju zakonskih odredbi, BONAMI je dužan, pod uvjetom da ste potrošač, obraditi Vaše osobne podatke koji su potrebni da biste Vi mogli podnijeti, a mi da bismo mogli obradili Vaš prigovor u vezi s robom ili uslugama koje vam pruža BONAMI. Ako BONAMI po zakonu nije obvezan dopustiti Vam da podnesete prigovor, već to činimo prema vlastitoj odluci, obrađujemo osobne podatke o Vama koji su potrebni kako bismo uvažili Vaš prigovor i, prema tome, bili u mogućnosti ispuniti svoje obveze koje proizlaze iz ugovora.

3.7. Kako bismo poboljšali usmjerenje naših reklama i promovirali BONAMI, BONAMI obrađuje detalje o posjetima Web stranici, pregledanim proizvodima i ostalim aktivnostima na Web stranici koristeći kolačiće. Obrada je moguća samo na temelju Vašeg pristanka na upotrebu odgovarajućih kolačića. Ovaj je pristanak također u potpunosti dobrovoljan. Na temelju gore navedenih podataka, BONAMI u pravilu prikuplja statistiku, analize i izvještaje o ponašanju korisnika Web stranice. Na njihovoj osnovi moguće je usmjeriti oglas na bolji način ili prilagoditi sadržaj Web stranice onome što Vas uistinu zanima i onome što tražite ili što je zanimljivo većoj grupi korisnika. U ovom je slučaju obrada osobnih podataka obično automatizirana. Više informacija o kolačićima dostupno je ovdje.

3.8. Kolačići se također koriste radi provedbe BONAMI pridruženog programa; bilježi se jeste li kupili robu na drugim web stranicama u roku od 30 dana od klika na BONAMI oglas. Opet, obrada je moguća samo na temelju Vašeg pristanka za upotrebu ovih kolačića koji ste već dali na Web stranici našeg pridruženog partnera, tj. na web stranici na kojoj ste kliknuli na BONAMI oglas. Ako date takvu suglasnost i istodobno date pristanak na pohranjivanje kolačića u ove svrhe na web stranici BONAMI, ti će se kolačići koristiti u skladu s pravilima kolačića.

3.9. Kako bismo organizirali korisničku podršku, koristimo detalje o Vašem imenu i e-mail adresi koju ste unijeli prije nego što otvorite chat sa BONAMI osobljem u odgovarajućem prozoru za chat na Web stranici. Ispunjavanjem svojih podataka izražavate svoj pristanak na obradu gore navedenih podataka. Ne nastavljamo na bilo koji način upotrebljavati Vaše ime i e-mail adresu dane isključivo na temelju otvaranja chata.

4.   Povlačenje pristanka i odjava od komercijalnih komunikacija

4.1. Komercijalne komunikacije. Korisnici i Kupci društva BONAMI mogu se odjaviti od komercijalnih komunikacija u bilo kojem trenutku:
 • klikom na odgovarajuću poveznicu koja se nalazi pri dnu svake komercijalne komunikacije; ili
 • u postavkama korisničkog računa;
 • podnošenjem prigovora protiv obrade osobnih podataka kod društva BONAMI na pomoc@bonami.hr ili korištenjem drugih podataka za kontakt naznačenih u ovim pravilima.
4.2. Kolačići. Ako želite zabraniti pohranu kolačića na Vašem uređaju, postavke možete izravno promijeniti u pregledniku. Ako zabranite društvu BONAMI čuvanje kolačića, određeni dijelovi Web stranice možda neće ispravno funkcionirati. Više informacija o zabrani i brisanju kolačića dostupno je ovdje.

5.    Tko može pristupiti podacima?

5.1. Osobne podatke obrađuje prije svega društvo BONAMI i njegovo osoblje. Svi pojedinci koji imaju pristup osobnim podacima podliježu obvezi čuvanja povjerljivosti i ta se obveza nastavlja i nakon prekida njihove suradnje s društvom BONAMI.

5.2. Nadalje, BONAMI kao voditelj obrade ovlašćuje druge subjekte da kao izvršitelji obrade obrađuju osobne podatke. Pod izvršiteljem obrade se podrazumijeva bilo koji subjekt koji obrađuje osobne podatke za BONAMI u svrhe i na način koji određuje BONAMI. Ako je potreban Vaš pristanak za obradu, Vaše podatke prenosimo izvršiteljima obrade samo ako ste dali svoj pristanak. Izvršiteljima obrade pružamo podatke koji su im potrebni samo za izvršavanje njihovih usluga. Sljedeći su subjekti među izvršiteljima obrade koje koristi BONAMI:
 • DPD Croatia d.o.o., General Logistics Systems Croatia d.o.o., HP - Hrvatska pošta d.d., Zásilkovna s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (dostavljači)
 • Daktela (usluge korisničke podrške)
 • Uloženka s.r.o. (usluge distribucije robe)
 • X.commerce, Inc. (on-line marketinški instrumenti)
 • dba Magento, Inc. (on-line marketinški instrumenti)
 • Google LLC (on-line marketinški instrumenti)
 • YANDEX, LLC (on-line marketinški instrumenti)
 • Targito.com, s.r.o.(e-pošta)
 • Facebook, Inc. (on-line marketinški instrumenti)
 • Seznam.cz, a.s. (on-line marketinški instrumenti)
 • VIVnetworks.com s.r.o. (pridruženi program)
 • SMSbrána s.r.o.
 • OptinMonster
 • Adform s.r.o.
 • BIANO s.r.o.
 • GLami s.r.o.
 • Ehub s.r.o
 • RTB House s.r.o.
 • Pinterest, Inc.
 • Global Payments Europe s.r.o.
 • ZooControl s.r.o.
 • Trustpilot, Inc.

6.   Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke?

6.1. BONAMI obrađuje osobne podatke kako bi ispunio ugovor za cijelo vrijeme obrađivanja narudžbe, uključujući plaćanje i isporuku robe. Prema zakonu, BONAMI naknadno zadržava određene podatke sadržane u računovodstvenim dokumentima.

6.2. Komercijalne komunikacije šalju se Korisnicima za vrijeme postojanja njihovog pristanka na slanje. Što se tiče Kupaca, komercijalna komunikacija šalje se sve dok se ne odjavite od njihovog primanja ili dok se ne podnese prigovor protiv obrade Vaših podataka u tu svrhu. U svakom slučaju, komercijalne komunikacije ne šalju se duže od 10 godina. Nakon toga, BONAMI će zatražiti da date novi pristanak.

6.3. Podatke dobivene u marketinške svrhe korištenjem kolačića, BONAMI obrađuje za vrijeme postojanja Vašeg pristanka za upotrebu kolačića, tj. za razdoblje za koje dopuštate pohranjivanje kolačića u Vašem pregledniku ili do podnošenja prigovora protiv obrade Vaših podataka u te svrhe.

6.4. Daljnju obradu osobnih podataka izvan gore navedenih razdoblja BONAMI će provoditi samo ako je to potrebno radi ispunjenja obveza koje proizlaze iz propisa primjenjivih na BONAMI.

7.   Koja su Vaša prava?

7.1. U vezi s obradom osobnih podataka, možete kontaktirati BONAMI i zatražiti:

 • Informacije o osobnim podacima koje obrađuje BONAMI, u vezi sa svrhom i vrstom obrade osobnih podataka, uključujući podatke o primateljima osobnih podataka koji nisu BONAMI, ako postoje. Opće informacije o aktivnostima obrade osobnih podataka sadržane su u ovim pravilima.
 • Pristup podacima koje ste pružili BONAMI, bilo prilikom registracije ili prilikom narudžbe. Ako koristite ovo pravo, BONAMI će Vam potvrditi obrađuju li se i koji se osobni podaci obrađuju i ti će Vam podaci biti dostupni s informacijama o njihovoj obradi, ako je potrebno.
 • Ispravljanje osobnih podataka pod uvjetom da su netočni ili na bilo koji način nepotpuni. Samo ako su dostupni ažurirani podaci, BONAMI može ispravno postupati s vašom narudžbom.
 • Objašnjenje i brisanje neispravnog stanja stvari (na primjer, blokiranje, ispravljanje, dovršavanje ili uništavanje osobnih podataka) ako smatrate da BONAMI obrađuje osobne podatke u suprotnosti sa zaštitom Vašeg osobnog i privatnog života ili u suprotnosti s propisima.
 • Brisanje osobnih podataka (tj. pravo na zaborav) ili njihova ograničena obrada ako više nisu potrebni za naznačene svrhe ili ako BONAMI više nema pravnu osnovu za obradu osobnih podataka, uključujući slučajeve kada se ne slažete s daljnjim obradama Vaših podataka. Kad su ispunjeni gornji uvjeti, BONAMI će uništiti sve ili dio Vaših podataka.
 • Prijenos osobnih podataka obrađenih na automatiziran način i dobiven na temelju Vašeg pristanka s društva BONAMI na drugi subjekt, kada BONAMI, po Vašoj želji, Vaše osobne podatke prenosi Vama ili drugom voditelju obrade, u zajednički korištenom formatu.
7.2. Nadalje, Kupci društva BONAMI mogu se protiviti obradi osobnih podataka u slučaju slanja komercijalnih komunikacija ili procjena sklonosti prilikom kupnje, na temelju koje će BONAMI odmah prekinuti obradu osobnih podataka u te svrhe.

7.3. Uz sve gore navedeno, uvijek možete kontaktirati Ured za zaštitu osobnih podataka kao vodeće nadzorno tijelo za obrade Vaših podataka od strane BONAMI, ako BONAMI krši svoje obveze.

8.   Sigurnost i zaštita

8.1. BONAMI se obvezuje čuvati Vaše podatke zaštićenim i sigurnima. Obrada osobnih podataka provodi se uz strogo poštivanje važećih propisa, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). BONAMI stavlja veliku pozornost na tehničku i organizacijsku sigurnost obrađenih podataka tijekom razdoblja obrade osobnih podataka.

8.2. Svi elektronički osobni podaci pohranjeni su u bazama podataka i sustavima kojima mogu pristupiti samo osobe koje trebaju izravno rukovati osobnim podacima u svrhe naznačene u ovim pravilima i u potrebnoj mjeri. Pristup tim osobnim podacima zaštićen je lozinkom i vatrozidom. BONAMI redovito testira sigurnost osobnih podataka i kontinuirano poboljšava zaštitu.

9.    Podaci za kontakt

9.1. Molimo kontaktirajte BONAMI putem e-pošte na pomoc@bonami.hr s bilo kakvim komentarima u vezi s obradom osobnih podataka ili radi ostvarivanja svojih prava.

10.    Stupanje na snagu

10.1. Ova pravila stupaju na snagu 1. veljače 2021. godine.